NELSON

Nelson Sulama Firması , Washington, ABD merkezli. Biz tasarım, geliştirme üretim ve tarımsal sulama ekipmanları pazarı için özel ürünler satıyoruz. Su tasarrufu enerji tasarrufu ve sulama daha iyi bir iş yapıyor - Biz tarımsal sulama sanatının durumunu iyileştirmek şeyler yapıyor odaklandık. Biz sulu tarım kesinlikle sürdürme ve büyüyen dünya nüfusunun yaşam standardının iyileştirilmesi gerekli olduğuna inanıyorum. Biz 21. yüzyılda ilerlerken, suyun yeryüzündeki en değerli unsur olacaktır. Biz daha az su ile daha az arazi üzerinde daha fazla gıda ve lif üretmek zorunda kalacaktır. Biz alakalı bir ürün var ve biz çalışıyoruz yeni ürünler bize çözümün bir parçası değil sorunun bir parçası yapacak hissediyorum.

HUNTER

Hoşgeldin Hunter!
peyzaj ve golf endüstrisi için sulama ekipmanları konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak, Hunter sulama inovasyon lideri olarak iyi kurulmuş bir ün kazanmıştır. Biz olarak 25 yıl önce kurulmuş olan bu yana her gün yaptığınız gibi, sulama profesyonel ihtiyaçlarına odaklanmaya devam bir endüstrinin öncüsü Edwin J. Hunter 'start-up' ile küçük.
Şirketin Başkanı ve CEO'su, Hunter's temel amaç ve misyon olarak dümen Richard E. Hunter, Edwin oğlu ile bugün açık: sulama ürünleri ve hizmetleri için peyzaj profesyonel ilk tercihi olmak.

BASINÇ KAYIPLARIBir borudan su akarken sürtünmeden dolayı yükseklik yada basınç kaybı olur. Bu kayıpların değeri hidrolik formüller veya boru imalatçılarının hazırladığı nomogramlar, tablolar ve eğrilerden elde edilebilir. Pompa, suya sürtünme kayıplarını karşılamak için de enerji aktarmaktadır. Pratikte, bu sürtünme kayıplarını tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mühendislik uygulamaları bu kayıpları en aza indirmek için yapılmaktadır. Belli çaptaki bir borudan geçen debiyi artırdıkça, su hızı da artar. Ancak, sürtünme kaybı, artan su hızının karesi ile artmaktadır. Böylece, çok yüksek işletme masrafları ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı, uygulamada belli çaplardan belirli debilerin iletilmesine izin verilir.

SULAMA DA BASINÇ

Bazı sulama sistemleri, kullanım noktalarında ilave basınç isterler. Bu basıncın değeri sistemin özelliğine göre değişmekte. Yüksek basınçlı merkezi tek tabancalı yağmurlayıcılar 7 bar , taşınabilir yağmurlama sulama sistemleri 2.5-3.5 bar'a kadar işletme basıcına gereksinim duyarken, damla sulama sistemleri daha düşük, örneğin 0.5-2 bar şiddetinde işletme basıncına gereksinim duymaktadır.
Bununla birlikte yüzey sulama sistemleri için işletme basıncı değeri sıfır olabilmektedir. Pratikte, taşınabilir yağmurlama sulama sistemleri için işletme yada çıkış basıncı değeri 3 bar veya eşdeğeri olan 30 mSS olarak alınmakta ve toplam dinamik yüksekliğe eklenmektedir.

SULAMA DA MOTOR SEÇME

  1. Tesise uygun pompa seçiminden önce, sulama sisteminin gereksinim duyduğu debi ve toplam dinamik yükseklik değerleri belirlenmelidir. Bunun için sisteme ait, debi ve toplam dinamik yükseklik ilişkisini gösteren tesis toplam yük kaybı eğrisinin (TYKE) çizilmesi gerekmektedir. TYKE nin çizilebilmesi için, sistemin geometrisi (geometrik yükseklik, kullanılacak borunun çapı, cinsi, toplam uzunluğu, kullanılması kaçınılmaz olan boru armatür ve donanımları) önceden belirlenmelidir. Sistemde kullanılacak optimum boru çapının belirlemesinde, pompalanan debi ve su hızı önemli rol oynamaktadır. İletilmesi istenen debi için 2±0.5 m/s su hızı esas alınır. Pompaj tesislerinde zorunlu kalınmadıkça borudan akacak suyun hızı hiçbir zaman 3 m/s yi aşmamasına özen gösterilmelidir.

DAMLA SULAMA


Damla sulama sistemleri dünyada sulama teknolojisinde gelinen en son noktadır. Damla sulama sisteminde bitki, fazla susuzluk stresine sokulmadan, az su ile daha sık aralıklarla sulanmakta olup, sera-sebze ve ağaç sulamasında idealdir.

DAMLAMA SİSTEMLERİ


Damlama sulama son 20 yıl içerisinde, özellikle su kaynakları sınırlı olan ülkelerde geliştirilmiş oldukça yeni bir yöntemdir. Su, genellikle toprak altından uzatılmış ana boru ve lateraller ile toprak yüzeyinde uzatılan üzerinde veya içinde değişik aralıklarla damlatıcılar bulunan bir boru sistemiyle bitkilere ulaştırılır. Genellikle, sebze ve meyve bahçeleri gibi sulama alanları ve bazı ağaçlık alanlarda sabit sistemler olarak yer alırlar.
Tarım alanlarında ise sistem sulama sezonu başlarında kurulur, sulama bittikten sonra hasat sezonu başlamadan tambur yerleştirilmiş bir traktör yardımıyla toplanır. Bitkisel peyzaj alanlarında ise damlatıcı borular hem sabit hemde taşınabilir olarak kurulabilmektedir.

TARIMSAL SULAMA
Tarımsal yağmurlama sulama sistemlerinde son yıllarda ülkemizde center pivot sulama sistemleri oldukça gelişme göstermiştir. Center Pivot sulama sistemleri 50 metreden
1100 metre yarıçapa kadar ulaşabilmekte ve 3800 dekara kadar sulama yapabilmektedir.

TARIMDA SULAMA

Sulama
Tarımda devamlılığı ve kararlılığı sağlayan, bunun yanında diğer tarımsal girdilerin etkinliğini arttıran ve birim alandan yüksek verim sağlayan tarımsal girdilerden biridir.

Sulamadan beklenen yararı sağlayabilmek için temel koşul, bitkinin ihtiyaç duyduğu miktardaki suyun yağışlarla karşılanamayan bölümünün toprakta bitkinin kök bölgesine gereken zamanda ve gereken miktarda verilmesidir. Burada karşımıza optimum sulama kavramı çıkmaktadır. Optimum sulamada tamamen normal koşullar söz konusu olup; bitkiler, verim azalması olmayacak şekilde sulanmakta ve topraktaki nem miktarını tarla kapasitesine çıkaracak kadar sulama suyu uygulanmaktadır.

Sulama sistemleri resimleri

sulama sistemleri


 

Copyright 2008 All Rights Reserved | SULAMA SİSTEMLERİ BİLGİ PORTALI - Otomatik Sulama Sistemleri ,Peyzaj Sulama sistemi

herşey google><sulama + sulama sistemleri + otomatik sulama sistemleri + damlama sulama sistemleri + yağmurlama sulama sistemi + manuel sulama + rain bird+sapanca