HAYVAN SULAMA


OTOMATİK SULAMA

ÜLKEMİZDE SATIŞ SUNULAN VE TAMAMEN İNSAN ELİ DEĞMEKSİZİN İŞLEM GERÇEKLEŞTİREBİLEN OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ SAYESİNDE TÜM EVCİL HAYVANLARINIZIN BESLENME İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR. ÜRETİLEN OTOMATİK SULAMA ÜRÜNLERİ VE TANKLARI HİJYENİK ŞEKİLDE SUYU MUHAFAZA ETMEKTEDİR.

OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ UYGULAMASI İLE HOBİ İÇİN VEYA EKONOMİK AMAÇLA BAKMAKTA VEYA ÜRETMEKTE OLDUĞUNUZ EVCİL HAYVANLARINIZ - TAVUK - KÖPEK - KEDİ - ÖRDEK- KAZ - HİNDİ- BILDIRCIN VE DİĞER TÜRLER İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ. AYRICA OTOMATİK BAHÇE SULAMA İÇİNDE AYNI SİSTEMİ KULLANABİLİRSİNİZ. OTOMATİK SELENOİT VANALAR SAYESİNDE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN AYARINI YAPABİLİRSİNİZ,BÜTÜN ÜRÜNLER
2 YIL GARANTİLİDİR.

SİSTEM BİRİMLERİ

-POMPAJ SİSTEMİ
-SU DEPOSU
-OTOMATİK SULAMA PANELİ (TİMER)

-SELENOİT VANALAR (9 VOLT veya 24 VOLT)

-ANA BORULAR LATERAL BORULAR
-SU KABLARI ,YEMLİKLER
-SULAMA NOZULLARI.

SU KAYNAĞIMIZ

BAŞLICA SU KAYNAĞIMIZ

Canlıların yaşaması için hayati öneme sahip olan En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Dünyamızın %70'ini kaplayan su, bedenimizin de önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık %0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir.

NELSON

Nelson Sulama Firması , Washington, ABD merkezli. Biz tasarım, geliştirme üretim ve tarımsal sulama ekipmanları pazarı için özel ürünler satıyoruz. Su tasarrufu enerji tasarrufu ve sulama daha iyi bir iş yapıyor - Biz tarımsal sulama sanatının durumunu iyileştirmek şeyler yapıyor odaklandık. Biz sulu tarım kesinlikle sürdürme ve büyüyen dünya nüfusunun yaşam standardının iyileştirilmesi gerekli olduğuna inanıyorum. Biz 21. yüzyılda ilerlerken, suyun yeryüzündeki en değerli unsur olacaktır. Biz daha az su ile daha az arazi üzerinde daha fazla gıda ve lif üretmek zorunda kalacaktır. Biz alakalı bir ürün var ve biz çalışıyoruz yeni ürünler bize çözümün bir parçası değil sorunun bir parçası yapacak hissediyorum.

HUNTER

Hoşgeldin Hunter!
peyzaj ve golf endüstrisi için sulama ekipmanları konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak, Hunter sulama inovasyon lideri olarak iyi kurulmuş bir ün kazanmıştır. Biz olarak 25 yıl önce kurulmuş olan bu yana her gün yaptığınız gibi, sulama profesyonel ihtiyaçlarına odaklanmaya devam bir endüstrinin öncüsü Edwin J. Hunter 'start-up' ile küçük.
Şirketin Başkanı ve CEO'su, Hunter's temel amaç ve misyon olarak dümen Richard E. Hunter, Edwin oğlu ile bugün açık: sulama ürünleri ve hizmetleri için peyzaj profesyonel ilk tercihi olmak.

BASINÇ KAYIPLARIBir borudan su akarken sürtünmeden dolayı yükseklik yada basınç kaybı olur. Bu kayıpların değeri hidrolik formüller veya boru imalatçılarının hazırladığı nomogramlar, tablolar ve eğrilerden elde edilebilir. Pompa, suya sürtünme kayıplarını karşılamak için de enerji aktarmaktadır. Pratikte, bu sürtünme kayıplarını tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mühendislik uygulamaları bu kayıpları en aza indirmek için yapılmaktadır. Belli çaptaki bir borudan geçen debiyi artırdıkça, su hızı da artar. Ancak, sürtünme kaybı, artan su hızının karesi ile artmaktadır. Böylece, çok yüksek işletme masrafları ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı, uygulamada belli çaplardan belirli debilerin iletilmesine izin verilir.

SULAMA DA BASINÇ

Bazı sulama sistemleri, kullanım noktalarında ilave basınç isterler. Bu basıncın değeri sistemin özelliğine göre değişmekte. Yüksek basınçlı merkezi tek tabancalı yağmurlayıcılar 7 bar , taşınabilir yağmurlama sulama sistemleri 2.5-3.5 bar'a kadar işletme basıcına gereksinim duyarken, damla sulama sistemleri daha düşük, örneğin 0.5-2 bar şiddetinde işletme basıncına gereksinim duymaktadır.
Bununla birlikte yüzey sulama sistemleri için işletme basıncı değeri sıfır olabilmektedir. Pratikte, taşınabilir yağmurlama sulama sistemleri için işletme yada çıkış basıncı değeri 3 bar veya eşdeğeri olan 30 mSS olarak alınmakta ve toplam dinamik yüksekliğe eklenmektedir.

SULAMA DA MOTOR SEÇME

  1. Tesise uygun pompa seçiminden önce, sulama sisteminin gereksinim duyduğu debi ve toplam dinamik yükseklik değerleri belirlenmelidir. Bunun için sisteme ait, debi ve toplam dinamik yükseklik ilişkisini gösteren tesis toplam yük kaybı eğrisinin (TYKE) çizilmesi gerekmektedir. TYKE nin çizilebilmesi için, sistemin geometrisi (geometrik yükseklik, kullanılacak borunun çapı, cinsi, toplam uzunluğu, kullanılması kaçınılmaz olan boru armatür ve donanımları) önceden belirlenmelidir. Sistemde kullanılacak optimum boru çapının belirlemesinde, pompalanan debi ve su hızı önemli rol oynamaktadır. İletilmesi istenen debi için 2±0.5 m/s su hızı esas alınır. Pompaj tesislerinde zorunlu kalınmadıkça borudan akacak suyun hızı hiçbir zaman 3 m/s yi aşmamasına özen gösterilmelidir.

DAMLA SULAMA


Damla sulama sistemleri dünyada sulama teknolojisinde gelinen en son noktadır. Damla sulama sisteminde bitki, fazla susuzluk stresine sokulmadan, az su ile daha sık aralıklarla sulanmakta olup, sera-sebze ve ağaç sulamasında idealdir.

DAMLAMA SİSTEMLERİ


Damlama sulama son 20 yıl içerisinde, özellikle su kaynakları sınırlı olan ülkelerde geliştirilmiş oldukça yeni bir yöntemdir. Su, genellikle toprak altından uzatılmış ana boru ve lateraller ile toprak yüzeyinde uzatılan üzerinde veya içinde değişik aralıklarla damlatıcılar bulunan bir boru sistemiyle bitkilere ulaştırılır. Genellikle, sebze ve meyve bahçeleri gibi sulama alanları ve bazı ağaçlık alanlarda sabit sistemler olarak yer alırlar.
Tarım alanlarında ise sistem sulama sezonu başlarında kurulur, sulama bittikten sonra hasat sezonu başlamadan tambur yerleştirilmiş bir traktör yardımıyla toplanır. Bitkisel peyzaj alanlarında ise damlatıcı borular hem sabit hemde taşınabilir olarak kurulabilmektedir.

TARIMSAL SULAMA
Tarımsal yağmurlama sulama sistemlerinde son yıllarda ülkemizde center pivot sulama sistemleri oldukça gelişme göstermiştir. Center Pivot sulama sistemleri 50 metreden
1100 metre yarıçapa kadar ulaşabilmekte ve 3800 dekara kadar sulama yapabilmektedir.

TARIMDA SULAMA

Sulama
Tarımda devamlılığı ve kararlılığı sağlayan, bunun yanında diğer tarımsal girdilerin etkinliğini arttıran ve birim alandan yüksek verim sağlayan tarımsal girdilerden biridir.

Sulamadan beklenen yararı sağlayabilmek için temel koşul, bitkinin ihtiyaç duyduğu miktardaki suyun yağışlarla karşılanamayan bölümünün toprakta bitkinin kök bölgesine gereken zamanda ve gereken miktarda verilmesidir. Burada karşımıza optimum sulama kavramı çıkmaktadır. Optimum sulamada tamamen normal koşullar söz konusu olup; bitkiler, verim azalması olmayacak şekilde sulanmakta ve topraktaki nem miktarını tarla kapasitesine çıkaracak kadar sulama suyu uygulanmaktadır.

Sulama sistemleri resimleri

sulama sistemleri


Basınçsız borulu sulama sistemleri

Basınçsız borulu sulama sistemleri

Toprak altına gömülü, basıncı 0,8 atm. den az sistemlerdir. Bu sistemlerde su dağıtımı priz veya vanalarla bırakılan suyun basınçsız olarak kullanıcıya teslimi ile gerçekleştirilir. Dolayısıyla sulama pratiği ve kullanıcı yönünden klasik açık kanal şebekeli veya kanaletli sistemden bir farkı yoktur.
Tek fark iletim sisteminin kapalı oluşudur. Bu nedenle su kaynağında sediment mevcutsa tesiste sediment çökelmesine bağlı olarak daralma ve tıkanmalar olmaktadır. Ayrıca bitki köklerinin de boruya girerek tıkanma yaptığı görülmüştür. Kapalı borulu sistemler gömülü olduğu için açık kanal ve kanaletli sistemlere göre tarım arazisinde kayıp yoktur. Kamulaştırma alanı diğer şebekelere göre çok azalır, işletme ve bakım onarım giderleri düşüktür,otlanma sorunu yoktur. Sulama alanında kanal ve kanaletlere oranla sanat yapısı çok azdır.
Bu nedenle makinalı tarım için şartlar daha elverişlidir. İnşaat suresi de çok daha kısa olup inşaat sırasında mevsimin yaz veya kış oluşu gibi kısıtlayıcı faktörler yoktur, her mevsim inşaat yapılabilir. İnşaat kalitesi yönünden düşünülürse boru, fittings vb malzemeler fabrikada standart olarak imal edildiği için daha kalitelidir, yani inşaat unsurları fabrikadan itibaren kaynağında denetlenebilmektedir. Tabii bu durumda tesis ömrü daha uzun olmaktadır. Ayrıca tesis inşaatında münhani veya tarla sınırı takip etme sorunu olmaması nedeniyle şebeke boyu daha da kısalmaktadır.

Kapalı borulu sulama sistemleri

Kapalı borulu sulama sistemleri:Sulanacak arazilerde su dağıtımının kapalı borulu bir iletim sistemiyle yapıldığı sistemlere kapalı borulu sulama sistemleri denir. Bunlar da basınçlı ve basınçsız borulu sulama sistemleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Karık sulama yöntemi

Karık sulama yöntemi : bu yöntemde bitki sıra aralarına karık adı verilen küçük kanalcıklar açılır ve su bu karıklara verilir. Su karık boyunca ilerlerken bir yandan da infiltrasyonla toprak içerisine girer ve bitki kök bölgesinde depolanır. Sulama sırasında mevcut debiye göre çok sayıda karığa su verilebilir. Karık sulama yöntemi sıraya ekilen yada dikilen tarla bitkileri, sebzeler meyve bahçeleri ve bağlarda kullanılır. Bitkiler burada karık üzerindeki sırtlara yapıldığından bitki kök boğazının ıslatılması söz konusu değildir. Bu nedenle adi sulama ve tava sulamaya göre sulama randımanı, su tasarrufu ve bitki hastalıkları yönünden en uygun sulama metodudur. Ancak bu sulama yönteminin tuzlu topraklarda uygulanması son derece sakıncalıdır. Çünkü su karık içerisinde hareket ederken su kapillarite ile karık sırtlarına doğru yükselir ve bitki kök bölgesinde tuz yoğunlaşmasına neden olarak bitkilerin zarar görmesine neden olur.

Tava sulama yöntemi

Tava sulama yöntemi : Sulanacak tarla parseli toprak sedlerle çevrilerek eğimsiz alt parsellere ayrılır. Bu alt parsellere tava adı verilir. Tarlabaşı kanalından alınan su bu tavalara bir yada birkaç yerden verilir. Burada sulama için arazi önceden tavalara bölünür. Sık ekilen hububat, yem bitkileri ve meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılır.

Bu yöntemde suyun tavada kısa sürede göllendirilmesi için 30 l/sn üzerinde debili su kaynağına ihtiyaç vardır. Ayrıca suyun çok fazla verilip derine sızmasını önlemek için kontrollü sulama yapılmalı ve drenaj tedbirleri de alınmalıdır. Bu yöntemin en olumsuz yanı da su sarfiyatı ve sulama zamanının fazla olmasıdır.

Salma sulama yöntemi

Salma sulama yöntemi (vahşi sulama) : Bu sulama yönteminde tarlabaşı kanalından tarla parseline alınan su parsel boyunca arazi üzerinde rastgele yayılmaya bırakılır. Su toprak yüzeyinde ilerlerken bir yandan da infiltrasyonla toprak içerisine girer ve bitki kök bölgesinde depolanır. Bu uygulama biçiminde sulama doğrultusunda eğimin % 3 ü geçmemesi ve sulamaya dik yönde eğimin olmaması gerekir. Bu sulama sulama suyunun bol ve sulama kültürünün olmadığı yerlerde kullanılır. Bu tip sulamada su kaybı fazla sulama randımanı da çok düşüktür ayrıca tarla yüzeyinde üniform bir su dağılımı da sağlanamaz, erozyona neden olur.

YAĞMURLAMA SİSTEM UNSURLARI


YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİ
Yüzeyi düzgün olmayan, eğimi fazla, infiltrasyon (su alma) hızı yüksek arazilerde yüzey sulama yöntemlerinin uygulanması randıman sağlamamaktadır.
Yine su alma hızı yüksek olan topraklarda, akış uzunluğunu azalması nedeniyle yüzey sulama ekonomik olmamaktadır. Bu gibi topraklarda ideal sulama yağmurlama şeklinde sulamadır.
Bunun gibi bazı durumlarda göz önünde bulundurularak ve sağladığı bir çok avantajlardan dolayı yağmurlama sulama yöntemi özellikle gelişmiş ülkelerde geniş uygulama alanı bulmuştur.
Bu “Yağmurlama sulama yöntemi”nin özelliklerini, uygulama şekillerini ve önemini sizlere elimizden geldiğince anlatmaya çalışalım.

 

Copyright 2008 All Rights Reserved | SULAMA SİSTEMLERİ BİLGİ PORTALI - Otomatik Sulama Sistemleri ,Peyzaj Sulama sistemi

herşey google><sulama + sulama sistemleri + otomatik sulama sistemleri + damlama sulama sistemleri + yağmurlama sulama sistemi + manuel sulama + rain bird+sapanca