Sulama sistemleri

Sulama sistemleri

Yağmurlama sisteminin unsurları

a)Su kaynağı : Bu yöntemde her türlü su kaynağından yararlanılabilir. Yani herhangi bir akarsu, göl, keson kuyu, derin kuyu gölet. baraj, sulama kanalı vb. olabilir. Suyun kalite açısından sulamaya uygun olması ve fazla miktarda sediment ve yüzücü cisimler içermemesi gerekir aksi taktirde bu maddeler boru hatları ve başlıklarda tıkanmaya neden olacaktır.

b) Pompa birimi : Yağmurlama sulama sistemlerinde gerekli işletme basıncı genellikle pompa birimi ile sağlanır. Statik emme yüksekliğinin fazla olmadığı koşullarda santrifüj tipi, derin kuyularda dik milli derin kuyu pompalar yada dalgıç tipi pompalar kullanılır. Pompalar ya akaryakıtla ya da elektrikle işletilirler. İşletme kolaylığı tesis maliyeti ve enerji girdilerinde sağladığı ekonomi nedeniyle elektrik motorlu pompalar tercih edilir.

POLİETİLEN BORU (PE)

Pe 100 boru

Polietilen borular
Sulama sisteminin önemli bir unsuru olan altyapıda kullanılan borulardır. Kullanılan boruların polietilen olması en doğru seçimdir. Günümüzde gelişmiş ülkelerin doğalgaz, sulama, içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinde kullanılan boruların %95'i plastik esaslıdır. Metal borular kullanılan sistemlerinin gerek malzeme, gerekse montaj işçiliğinin yüksek oluşu, kullanım sırasında ayrıca karşılaşılan problemlerin çokluğu ve kısa ömürlü olmaları yüzünden metalik borular yerlerini her geçen gün hızlı bir biçimde plastik malzeme sistemlerine bırakmaktadır. 100 mt uzunluğundaki bir hattın metal ve plastik sistemlerle döşenmesi durumunda boru hatlarında oluşması olası hasar sayısı metalik boruda plastik borunun iki katını geçer. Aynı istatistikler otomatik sulama sistemleri için de geçerli olup, sulama için en ideal çözüm polietilen borulardır.

ARAZİ TESVİYESİ

Damlama


Yüzey sulama yöntemlerinde sulama suyu toprağa, toprak yüzeyi üzerinden akıtılarak verilir. Sulama suyu bitkilerin tamamının kök bölgesine eşit ve kayıpsız olarak aynı zamanda toprak aşınımını (erozyon) neden olmadan verilebilmelidir. Buda ancak toprak yüzeyinin belli bir eğim derecesinde, düzgün bir yüzeye sahip olmasına bağlıdır. Böyle bir yüzeyin sağlanması da ancak arazinin tesviye edilmesiyle sağlanabilir.


Toprak yüzeyi düzgün olmayan arazilerde su çukur noktalarda fazla, yüksek noktalarda daha az birikir. Yüksek noktalar bazen hiç su almazlar. Eğimi fazla olan araziler ise sulama ile toprak kaybına (erozyona) uğrarlar. Her iki durumda verim azalmasına neden olur. Drenajı olmayan alanlarda çukur noktalarda fazla suyun toplanması sonucunda arazide taban suyu yükselmesi ve dolayısıyla tuzluluk sorunu ortaya çıkar.

Bütün bu sorunlara yol açmamak için tarım arazilerinin yüzeyinin düzgün ve uygun bir eğimle sulamaya uygun hale getirilmesi yani tesviye edilmesi gerekir.

SONDAJ SUYUNDA POMPA SEÇİMİ

Dalgıç PompaHer hangi bir sondaj kuyusuna pompa seçilmesinden önce kuyu logu dikkatli incelenmelidir. Ancak uygulamada kuyu sahibine log bile verilmediğine sıkça rastlanmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bilgiler elde edilememekte ve uygun pompa seçememe gibi zorluklar ortaya çıkmakta.
Bu durumda şu hususlara dikkat edilmelidir  1. Kuyu çapı ve derinliği tahkik edilmelidir. Bunun için iki ucu konik sağlam yapılmış bir mastar kuyuya sağlam bir iple sarkıtılabilir. Bunun çapı kuyu çapından 1"(32mm) küçük olmalıdır. Böylece kuyu çapı, kuyudaki kaynak çapakları veya borudaki ezilmeler tahkik edilmiş olur. Ayrıca kuyuda eğrilikler varsa fikir verilmeli
  2. Teçhiz borusunun yüzeyde etrafı incelenerek kuyu çapı hakkında fikir edinilebilir. Ayrıca çakıllamaya bakılır.
  3. Kompresörle temizlik ve inkişaf yapılıp yapılmadığı tetkik edilir.
  4. Kimyasal analizler incelenir, yoksa fikir sahibi olmaya çalışılır. Ayrıca kuyudan temiz su alınıp alınamayacağı, silt sorunu bulunup bulunmadığı tetkik edilmelidir.
  5. Yapılan bu incelemeler sonucunda yine yok ise inkişaf değerlerinden bir neticeye gidilebilir<!--

PEYZAJ SULAMA

Peyzaj Sulama
Otomatik Sulama
Yağmurlama Sulama Sistemi Peyzaj Alanlarında Yağmurlama Sulama Yönteminin Üstünlükleri Yağmurlama Sulama Sisteminin Unsurları Su kaynağı Pompa birimi Boru hatları Boru bağlantı elemanları Vanalar Yağmurlama başlıkları
Proje Aplikasyon Süreci PVC Boruların Montajı PE Boruların Montajı Yağmurlama Başlıklarının Montajı Sistemin çalıştırılması Yağmurlama Sistemleri Yağmurlama sulama yöntemi; sulama suyunun, proje kriterlerine bağlı olarak boru sistemleri ile yerleştirilen yağmurlama başlıklarından, belirlenen basınç altında atmosfere, oradan da doğal olarak arazi yüzeyine düşerek bitki kök bölgesinde depolanmasıdır.
Suyun yağmurlama başlıklarından basınç altında püskürtülebilmesi için, alındığı kaynaktan tüm yağmurlama başlıklarına kadar basınçlı boru sistemiyle iletilmesi gerekir. Eğer boru hattı doğal olarak istenilen basıncı karşılayamıyorsa bir pompa sisteminin sağlanması gerekmektedir.
Yağmurlama sulama yöntemi, hemen her tür toprak bünye sınıfı, iklim, topografya, tarla ve peyzaj alanlarında üstün özelliklere sahiptirler.

BU AVANTAJLARI BİLİYORMUSUNUZ

Çubuklu Köyü

BİR OTOMATİK SULAMA SİSTEMİNİN
Artan emlak değeri

Otomatik sulama sisteminin sonucunda elde edilen daha güzel bir bahçe evinizin değerini yükseltir

Daha hoş bir yaşam alanı

Sulama sistemi ile sağlıklı bitkiler,büyüdükçe cadde gürültüsüne karşı bir ses bariyeri göreviniyapar.
Yangına karşı koruma

Yaklaşık 30 metrelik bir yeşil alan tampon bölge,çevrenizden gelebilecek yangını evinize ulaşmasını engelliyebilir.
 

Copyright 2008 All Rights Reserved | SULAMA SİSTEMLERİ BİLGİ PORTALI - Otomatik Sulama Sistemleri ,Peyzaj Sulama sistemi

herşey google><sulama + sulama sistemleri + otomatik sulama sistemleri + damlama sulama sistemleri + yağmurlama sulama sistemi + manuel sulama + rain bird+sapanca